Bæredygtighed

 
Image

Bæredygtigt fiskeri betyder, at man passer på fiskebestande, respekterer levesteder og sikrer, at folk, der er afhængige af fiskeri, kan bevare deres levebrød.


Fiskeriet efter konksnegle lever fuldt op til disse principper for det bæredygtige fiskeri.


Selve fangstmetoden, foregår ved en simpel tejn (på engelsk pots), hvori der ligges madding, som tiltrækker konksneglen. Tejnen står stille på havbunden uden at ødelægge denne. Konksneglen kravler gennem et net i toppen af tejnen og ned til maddingen. Tejnerne er forbundet med lange liner, og fiskeren tømmer dem typisk efter et par dage, når fiskeren vurderer at tejnerne er godt fyldte med konksnegle. Tejnerne hales ombord, tømmes og ny madding ligges i tejnerne inden de igen sættes i søen.


De mindste konksnegle under ca. 45 mm frasorteres ombord og genudsættes straks, således at fiskerne også i fremtiden kan fange store flotte konksnegle.


Fiskeriet foregår i de kystnære områder, som et dagsfiskeri. Forbruget af brændstof er er derfor begrænset, ligesom fangsten hurtigt er i land, hvorved friskheden sikres. 

Rømø Shellfish A/S   •   Nordre Havnevej 7   •   Havneby -  6792 Rømø   •   T: 40 29 07 06  •   T: 20 69 00 68  •   mail@romoshellfish.dk