Østers

Stillehavsøsters
CRASSOSTREA GIGAS
 
Image

Vores kunder siger, at vores østers er i en klasse helt for sig selv - og det forstår vi godt.


Med Vadehavets friske havvand som fødekilde, og naturens fascinerende skift mellem flod og ebbe, stortrives den store, flotte vildtlevende østers i Vadehavet omkring Rømø. Arten kaldes også for Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) og som navnet indikerer, er der tale om en invasiv art. Faktisk trives den så godt i det friske hav omkring Rømø, at den efterhånden udgør en trussel mod vores oprindelige arter, herunder muslinger, som udgør et væsentligt fødegrundlag for de mange fuglearter, som lever i Vadehavsområdet.  

Vores Rømø Østers er kendt for en fantastisk frisk smag og en kødfylde, som vi ikke har set noget andet sted. Den er ikke opdrættet, men et rent og vildtlevende naturprodukt.


Rømø Shellfish A/S har opbygget et særdeles skånsomt projekt, hvor vi håndindsamler Rømø Østers i Vadehavet og på de bedste banker i Vadehavet omkring Rømø. 


Ved lavvande samler vi skånsomt de bedste og mest kødfulde østers sammen, hvorefter vi i små både sejler dem direkte hjem til vores ekspeditionscenter, hvor de forsigtigt placeres i vores bassiner med rindende havvand. Det friske havvand fra Vadehavet indeholder alle de næringsstoffer, som østersene naturligt lever af.

På den måde leverer vi verdens bedste Rømø Østers, samtidigt med at vi bidrager til en sundere balance i Vadehavet ved at reducere en invasiv art.

Rømø Shellfish A/S   •   Nordre Havnevej 7   •   Havneby -  6792 Rømø   •   T: 40 29 07 06  •   T: 20 69 00 68  •   mail@romoshellfish.dk